Organi kluba

UPRAVNI ODBOR:

Vito Ljubec – predsednik

Gregor Gregorec – tajnik in blagajnik

Ino Rogina

Vid Lah

Mateja Leskovar

 

NADZORNI SVET:

Drago Ljubec

Boris Rogina

Samo Bauman

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Jure Medved

Simona Lah

Suzana Krašovec